Anonymní anketa Chart Ferox, a.s.

zaměřená na posílení pracovní i osobní pohody zaměstnanců společnosti sídlící v Děčíně
Koronavirus - preventivní opatření:
Děkuji za spolupráci!

Pavel Humpolíček

Etické premisy a podmínky realizace:

Pro veškeré odborné činnosti poskytovatele (IČO: 723 20 231) je závazný Etický kodex Asociace klinických psychologů a zákonné normy České republiky.
Pro všechny zúčastněné strany je závazný Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb).
Všechny ankety pro Chart Ferox, a.s. jsou realizovány zcela anonymně.
Veškeré získané informace, výsledky či analýzy budou k dispozici všem zaměstnancům Chart Ferox, a.s. skrze interní SharePoint společnosti.
V případě podnětů, dotazů či připomínek využijte prosím tento kontaktní email: e-anketa@email.cz.