Adresář hypnoterapeutů

ADRESÁŘ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH HYPNOTERAPEUTŮ

 

Od roku 2000 se dotazujeme lékařů a klinických psychologů, kteří jsou členy sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS nebo České psychoterapeutické společnosti a kteří ovládají techniku hypnózy, zda mohou ve své současné praxi přijímat k hypnoterapii ambulantní pacienty.

 

Na základě jejich odpovědí jsme sestavili adresář, uspořádaný podle měst.

 

Zkratky (poj. a hot.) v adresáři označují, zda příslušný odborník provádí hypnoterapii za úhradu zdravotní pojišťovny (poj.) nebo za přímou platbu v hotovosti (hot.).

 

Stávající adresář hypnoterapeutů byl aktualizován v listopadu roku 2010.

  

Adresář si můžete stáhnout do svého PC v podobě PDF dokumentu, navštívit jej online v podobě seznamu nebo nahlédnout do databáze.

 


 Poznámka pro hypnoterapeuty:


Jestliže nejste uvedeni v tomto seznamu, jste oprávněni k hypnoterapii a rádi byste v tomto seznamu byli uvedeni, zkontaktujte prosím Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. a nebo PhDr. Pavla Humpolíčka, Ph.D
.Poznámka pro zájemce o hypnoterapii:

Psychoterapii s využitím sugestivních technik a postupů - hypnózy Vám může nabídnout pouzečlověk, který  k tomu má odpovídající kvalifikaci. Většinou se jedná o lékaře či klinického psychologa, který je povinen - na Vaši žádost - tuto svou aprobaci prokázat odpovídajícím potvrzením/certifikátem o ukončeném vzdělání v oblasti hypnózy a hypnoterapie.

Jestliže si nejste jisti kvalifikací toho, kdo Vám nabízí hypnotická sezení, nebo tomuto člověku plně nedůvěřujete, pak hypnózu u takovéhoto člověka raději nepodstupujte - neodborný hypnotický zásah Vám může uškodit!

Comments