Co Vám nabízím:


UPOZORNĚNÍ:


Aktuálně jsou mé možnosti příjmu nových pacientů velmi omezené (v Brně i Bystřici pod Hostýnem).
Doporučuji tedy využít služeb kolegů a kolegyň:


S díky za pochopení,
Pavel Humpolíček- Jiný pohled na to, co Vás trápí či zajímá (psychologické poradenství a terapie).

- Hluboký, zklidňující a osvěžující odpočinek pod odborným vedením (relaxace, imaginace, hypnóza).

- Informativní, výcvikové, výukové a vzdělávací aktivity (semináře, kurzy, výcviky)  na různá témata (např. asertivita, stres a coping, duševní  a pracovní hygiena, komunikace, sebepoznávání, time-management, coaching, řízení konfliktů aj.)

- Ambulantní systematickou neurorehabilitaci s využitím software NEUROP-II.

- Psychologickou diagnostiku (osobnosti, intelektu, seberozvojového potenciálu a dalších specifických schopností).

- Psychologickou část výběrového řízení uchazeče/ů o zaměstnání.

Supervizi, coaching - individuální, skupinovou, týmu i organizace.


Díky tomu, že nejsem smluvně vázán s žádnou zdravotní pojišťovnou, mohu Vám nabídnout naprosto diskrétní
a ve vyžádaných případech i zcela anonymní setkání.

Náklady za jedno setkání (terapeutickou hodinu) se v průměru pohybují od 300 (student) do 1.200,- Kč - v návaznosti na náročnost konzultace.

V párové terapii či jiných specifických kontraktech (např. coaching) jsou ceny stanovovány po domluvě.


Můžeme spolupracovat

V Brně.
V Bystřici pod Hostýnem a přilehlém okolí (Zlín, Hranice n. M., Holešov, Valašské Meziříčí, atp.).

Vždy je však nutná předběžná telefonická či e-mailová dohoda.
 


Speciální nabídka

Po dohodě se můžeme setkávat ve Vašem "domácím" prostředí (doma, na pracovišti, atp.).   On-line poradenství — tedy způsob poradenství prostřednictvím moderních technologií a internetu — například formou emailové korespondence, hlasové i obrazové komunikace s využitím internetu (Skype, ICQ) atp. Pro využití této formy služeb je vždy nutno se předem objednat a stanovit si termín realizace (telefonicky či emailem).