Pavel Humpolíček, Ph.D.
psycholog@email.cz
+420 775 779 339

www.p-s-y-c-h-o-l-o-g.cz

VÝUKA, VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ


Níže jsou uvedena vybraná
témata odborného vzdělávání, která mohu nabídnout:

údaje platné ke dni: 1.1.2019
ŘAZENO ABECEDNĚ Duševní hygiena v praxi (Work-Life Balance, Stress Management, Coping, Brain&Body Balance)

(coping / copingové strategie, relaxace, principy zdravého životního stylu)


 Komunikační, přesvědčovací či prezentační dovednosti

(praktický nácvik specifických komunikačních dovedností; techniky empatické asertivity, asertivního jednání či vyjednávání)


 Konflikt— potenciál řešení

(konfliktní situace a jejich funkční potenciál, řešení konfliktu, zvládání konfliktních situací)


 Měkká sebeobrana v praxi

(přímý nácvik základních - fyzických i verbálních - sebeobranných postupů a technik)


 Psychologická diagnostika - speciální dg. metody

(zejm. projektivní a neuropsychologické metody)


 Psychologie (ve) sportu

(speciální psychologické postupy a techniky využitelné v přípravě vrcholového sportovce)


 Rozvoj schopností a dovedností vedoucího pracovníka (self/improvement)

(coaching, pacing-leading, seberozvojové strategie managera)


 Tvořivost & kreativní dovednosti

(ve výuce a vzdělávání, v řízení lidských zdrojů, jako rozvojová strategie jednotlivce či firmy)


 Zážitkové a zátěžové výcviky, semináře (outdoor, indoor)

(jako sebe/rozvojová báze jednotlivce či firmy; výhradně více denní aktivity)
Výše uvedené vzdělávací a rozvojové aktivity mohou být v rozsahu 1-7 dnů u jednorázových aktivit (kurzů, seminářů, přednášek), či 3-18 měsíců u dlouhodobých tréninků či výcviků.


Preferuji interaktivní, na prožitku a principech založené lektorování seminárního typu (workshops).

  

Po dohodě je možno sestavit specifické vzdělávání či výcvik v návaznosti na konkrétní potřeby a očekávání zadavatele.

 

Cena aktivit je stanovena vždy po dohodě se zadavatelem.

  

Realizace aktivit je možná v češtině a angličtině.