Služby‎ > ‎

Supervize, coaching

Jakožto eklekticky pracující odborný psycholog a terapeut s klinickou aprobací nabízím supervizní podporu jednotlivcům, skupinám, týmům či organizacím.

Supervize lze zaměřit případově (kazuisticky), sebe/rozvojově (individuálně i skupinově), na vztahy (např. v týmu - týmová supervize) či k potřebám organizace (např. formou tzv. SWOT analýzy).

Za specifickou formu supervize lze považovat i coaching.

 
Supervizi mohu nabídnout pracovníkům (institucím/organizacím z oblasti)
tzv. pomáhajících profesí (lékař, psycholog, speciální pedagog, etoped; odborný pracovník ve zdravotnictví, vězeňství, školství ap.), případně vedoucím pracovníkům zaměřeným na tzv. řízení lidských zdrojů (coaching).

Náklady na jedno individuální supervizní setkání se pohybují v rozmezí od 600 do 900,- Kč za supervizní hodinu
(50-60 minut)

pro supervizi skupinovou či týmu je cena stanovena dohodou se zadavatelem (od 750,- Kč za supervizní hodinu).


Náklady na  c o a c h i n g  se stanovují po vzájemné dohodě (od 2500,- Kč za jednu hodinu - dle specifikace služby a zadavatele).
Coaching (v mém pojetí) vychází z principů klinické psychologie, pozitivní psychologie a psychologie zdraví, neuropsychologie a psychologie práce (manažerská psychologie).

Další nabídka supervize je k nalezení rovněž na webových stránkách Akademického centra poradenství a supervize Masarykovy univerzity či na stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity.