Koučování

s využitím odborných psychologický prostředků

Koučování (coaching) je specifický přístup odborné činnosti využívající řadu nástrojů, postupů a přístupů, které jsou inspirovány psychoterapií či psychologickým poradenstvím. 

Koučování je však více než o odbornosti kouče o jeho/její osobnostiO schopnostech, zkušenostech, dovednostech, vlastnostech, znalostech, možnostech či všeobecném rozhledu,  osobní zodpovědnosti, mentální flexibilitě a kreativitě...

Koučování může být zacíleno na profesní či osobní rozvoj. Může být vedeno individuálně, v malé sociální skupině či v týmu. Je možné je využít pro posílení kvality výkonu či efektivnější uvolnění. 

Využití je široké...

Své zkušenosti a dovednosti mohu nejlépe uplatnit v těchto třech oblastech koučování:

- Profesní/Osobní rozvoj špičkových vedoucích pracovníků (krizový management, prevence či intervence při "Burn-Out", dlouhodobě udržitelný pracovní výkon při zachování kvalitních osobních a rodinných vztahů či volnočasových aktivit /tzv. Work-Life-Balance/, zvládání konkrétních zátěžových situací v pracovním či osobní životě apod.);

- Výkonnostní stabilizace či rozvoj schopností a dovedností vrcholových sportovců;

- Při zvládání extrémních pracovních podmínek a zatížení (IZS, speciální výkony služby, zátěž spojená s intenzivním cestováním, výkon profese po dobu mateřské/rodičovské dovolené či v době rozvodu manželství aj.).

Úvodní konzultaci je nutno realizovat formou osobního setkání. Druhá a další konzultace již mohou využít moderních komunikačních technologií (nejčastěji telefon či Skype).

Koučování vyžaduje vysokou míru osobní zaangažovanosti odborníka, čemuž odpovídá i finanční ohodnocení této služby.

Pavel Humpolíček, Ph.D., Brno & Bystřice pod Hostýnem, 775 779 339, psycholog@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky