Terapie

s využitím odborných psychologických prostředků

Psycholog Vám může nabídnout zejména možnost nezaujatého, nestranného a nehodnotícího rozhovoru. Získáte tak jiný pohled na to, co Vás trápí či zajímá (psychologické poradenství a terapie).

Terapie psychologickými prostředky je postavena především na rozhovoru, využívá však také řadu specifických nástrojů a technik. Součástí terapie tak může být hluboký, zklidňující a osvěžující odpočinek pod odborným vedením (relaxace, imaginace, hypnóza), nácvik komunikačních/sociálních dovedností či zdokonalení schopností vedoucích k efektivnějšímu zvládání zátěže, stresu či symptomů nemoci. 

Systematická, dlouhodobá terapie se také může zaměřit na nalézání příčin a souvislostí mezi aktuální životní situací a osobní historií jednotlivce (příp. i v kontextu rodiny či jiné sociální skupiny).

Při terapeutických intervencích mohou být využity i moderní technologie, které lze zacílit například na kognitivní trénink, ambulantní systematickou neurorehabilitaci (např. s využitím software NEUROP-III), hru (např. s využitím Scénotestu či speciálních herních programů /např. NEWRON/ atp.) nebo techniky využívající na tělo zaměřené (body-terapeutické) a psychosomatické principy.

Součástí terapeutického kontraktu může být i využití možností psychologické diagnostiky (osobnosti, intelektu, symptomatologie nemoci, neuropsychologických souvislostí rozhodování či jednání, seberozvojového potenciálu a dalších specifických schopností).

Terapie může být realizována při spolupráci s jednotlivcem, párem či rodinou. Ve specifických situacích lze terapeuticky působit také na skupinu osob (např. pracovní tým, školní třídu, zájmový či sportovní oddíl apod.).

Díky tomu, že nejsem smluvně vázán žádnou zdravotní pojišťovnou, mohu Vám nabídnout naprosto diskrétní a ve vyžádaných případech i zcela anonymní konzultace.

Můžeme spolupracovat v Brně nebo v Bystřici pod Hostýnem. Ve zdůvodněných případech lze konzultace realizovat ve Vašem "domácím" prostředí (doma, na pracovišti atp.).

Vždy je však nutná předběžná telefonická či e-mailová dohoda.

Zcela běžnou součástí poradenství je také možnost využití moderních komunikačních technologií - např. formou on-line konzultací.

V případě zájmu o bližší informace či objednání využijte kteroukoli z kontaktních informací.

Pavel Humpolíček, Ph.D., Brno & Bystřice pod Hostýnem, 775 779 339, psycholog@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky